Архив на събитието

2017/2 г.

При голям интерес и активност от страна на участниците, оживени дискусии по всички теми от програмата и споделяне на практически опит премина и третото издание на Академията за общински лидери. Форумът се проведе на 9 и 10 ноември в гр. Правец и бе открит официално от неговия символичен домакин - кметът на община Правец Румен Гунински.

И в тази сесия Академията представи интересни и значими теми,  посочи често допускани грешки, но и успешния опит в управлението на общините. Нейни лектори отново бяха най-опитните практици в изборната власт – председатели на общински съвети, кметове, представители на академичната общност.

По темата за „По-чистият град – можем ли да го постигнем с наличните ни правомощия и ресурси?“, говори Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместник – председател на УС на НСОРБ.

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и на Фонда за устойчиво градско развитие на София и заместник – кмет на община Ямбол мандат 2007-2011 и Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие и общински съветник в Столичен общински съвет ( мандат 2007-2011) представиха пред участниците възможностите за външно финансиране на общинските инвестиции – пари от Европа, пари назаем или и двете?

По темата за това как Общинският съвет да намери баланс между публичния, партийния и частния интерес, за да се стигне до консенсусни решения в полза на гражданите се включи доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

„Общинското образование през 2018 година“ бе представена от Теодора Дачева, заместник – изпълнителен директор на НСОРБ.

Академията завърши със споделяне на практики от организацията на работата в общинските съвети от Христина Чолакова, Председател на Общински съвет Котел.

Форумът даде отговори на практически въпроси и създаде условия за продължаващ диалог и сътрудничество между участниците в Академията за оптимизиране на работата в Общинския съвет с една обща цел - по-добро, по-близко до гражданите местно самоуправление. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

За втора поредна година НСОРБ-Актив организира Академия за общински съветници. Форумът за обучение на местните лидери се проведе на 22 и 23 юни в Кюстендил. Целите, които си поставя събитието, са да подпомага общинските съветници в разнообразните им роли и функции, свързани с ангажиментите им да формулират визията и посоките за местното развитие. Участниците в Академията имаха възможност да чуят едни от най-опитните практици в сферата на местното самоуправление и местната власт. Те дискутираха как местният парламент да не се превръща във втора общинска администрация, споделяха поуки от опита за взаимоотношенията кмет – общински съвет и практически аспекти в управлението на общинската собственост.

Програма на Срещата

За втора поредна година НСОРБ-Актив организира Академия за общински съветници. Форумът за обучение на местните лидери се проведе на 22 и 23 юни в Кюстендил. Целите, които си поставя събитието, са да подпомага общинските съветници в разнообразните им роли и функции, свързани с ангажиментите им да формулират визията и посоките за местното развитие. Участниците в Академията имаха възможност да чуят едни от най-опитните практици в сферата на местното самоуправление и местната власт. Те дискутираха как местният парламент да не се превръща във втора общинска администрация, споделяха поуки от опита за взаимоотношенията кмет – общински съвет и практически аспекти в управлението на общинската собственост.

По темата за специфичните компетентности на общинската администрация и общинския съвет и взаимодействието между тях, говори г-жа Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил. Емил Христов, народен представител в 44-то Народно събрание, Председател на ОбС Стара Загора мандати 2011-2015; 2015-до 2017 представи пред участниците практически насоки за ефективна организация на работата в Общинския съвет. По темата за възможните конфликтните точки между местната законодателна и изпълнителна власт и изведените от практиката поуки се включи Лъчезар Росенов, консултант на НСОРБ, кмет на община град Добрич мандати 1995-1999 и 1999-2003. Той говори  и за организацията на стопанската дейност и най-честите грешки на общинските съвети в управлението на общинската собственост. 

Академията  за общински съветници се утвърди в календара  на НСОРБ и на НСОРБ-Актив поради осъзната нужда от форум, предназначен за членовете на Общинските съвети. Целите, които си поставя са да подпомага общинските съветници в разнообразните им роли и функции, свързани с ангажиментите им да формулират визията и посоките за местно развитие. Г-жа Каратова  представи и добрата практика на община Кюстендил и ангажиментите на Общинския съвет в процеса на строителството и управлението на общинския хотел  „Парк хотел Кюстендил“, в чиито прекрасни конферентни и хотелски условия успяха да се убедят и лично участниците в Академията.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Първото издание на Академията за общински съветници се проведе на 15 и 16 юли в “Пирин Голф Хотел & Спа”, община Разлог. Проектът на НСОРБ – Актив по повод неговия 10-годишен юбилей, е формат за вече избраните членове на местния законодателен орган, чиято цел е да им осигури продължаваща подготовка, както в лидерски умения, така и по различните компетенции, необходими им за да управляват общинските бюджети и дейности.

Програма на срещата

Академията започна с представяне на особеностите на есенно-зимния политически сезон 2016 – 2017 г. за местната власт в България. Лектор на панела бе Емил Христов, Председател на Общински съвет - Стара Загора и Председател на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление към НСОРБ. Той очерта динамиката в нормативната среда – изменения в Закона за публичните финанси, ЗМДТ, Закона за нормативните актове, ЗУПО, ЗК и др.; нови ЗОП и ЗУСЕСИФ  и необходимостта от осъзнаване на реалностите след първата година на мандата – как Общинският съвет да реализира идеите си за повече и по-качествени услуги в условията на реални правомощия и ограничен финансов ресурс?

Надя Каратова, заместник- кмет на община Кюстендил разгледа с участниците  какво предстои и каква подготовка се изисква за следващата бюджетна година. Съществена част от дискусиите бяха концентрирани върху работата на Общинските съвети и Общинската администрация по преминаването към новия ред за изчисляване на такса „битови отпадъци“.

Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ представи предизвикателствата и основните отговорности на общините със Закона за предучилищното и училищното образование, както и тежките решения, които трябва да вземат общинските съвети за прилагането му.

Във фокус на форума бяха и ангажиментите за участие на Общинските съвети в процесите по планиране и изпълнение на европейските проекти на общините, очертани от Силвия Георгиева, управител на НСОРБ – Актив ЕООД.

За финал на Академията бяха разисквани и възможните потенциални конфликтни теми между ОбС и кмета. Общинските съветници споделиха поуки от практиката си за преодоляване на противоречия и предложиха идеи за предотвратяването им. 

Форумът премина при голям интерес и активност  от страна на участниците, оживени дискусии по всички теми от програмата и споделяне на множество практически опит за оптимизиране на тяхната работа с една обща цел - по-добро, по-близко до гражданите местно самоуправление.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

юни 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5